Varför behövs byråer som arbetar med ekonomisk rådgivning i Bromma?

Många företagare i Bromma frågar sig detta när de kommer i kontakt med redovisningsbyråer och visst är frågan befogad. Att genomföra redovisning och ekonomisk rådgivning​ för exempelvis ett företag kan i teorin göras på egen hand, man behöver inte anlita en redovisningsbyrå för att ta hand om jobbet. Man kan enkelt skaffa sig exempelvis ett dataprogram som kan sköta all bokföring. Men det räcker inte alltid hela vägen. Svaret på varför man bör ta kontakt med personer som är specialiserade inom området är dock ganska enkelt: Individer som är specialiserade inom redovisning har koll på de lagar och regler som gäller inom området, vilket oftast är där dataprogram eller tanken att ”göra-det-själv” inte räcker till. Har man eget företag kan man få en hel del hjälp genom byråer som sysslar med redovisning i Stockholm.

Extern och intern redovisning

När man pratar om ekonomisk rådgivning finns det i princip två olika grenar: Extern och Intern redovisning. Generellt handlar redovisning om att sammanställa och tydligt dokumentera sådan information som är relevant gällande ett företag och vad företaget sysslar med. När man genomför redovisning av verksamheten vill man kunna påvisa för både interna och externa intressenter sådan information som är viktig för dessa att känna till.

Ändamålet för den interna redovisningen är att ge intern personal viktig och betydelsefull information om bolaget och dess framtid. Detta kan exempelvis vara framtagning av budget och uppföljning av befintliga. Den externa redovisningen heter egentligen affärsredovisning och skall kunna ge en dokumentation för externa intressenter, så som aktieägare och långivare. Det är även den externa redovisningen som Skatteverket tar del av.